Vandforsyningerne i Dall

Historien om godt vand i Dall

Dall-boernes udfordringer om det gode vand har en lang historik, som daterer sig tilbage før årtusindeskiftet.

For at gøre den historie kort, så havde hver husstand oprindelig sin egen boring. Enkelte af disse sandede til, og ved andre blev der målt et indhold af nitrat, som lå over 50 mg. Bl.a. dette gav problemer i forhold til Aalborg Kommune.

Mellem 2010 og 2014 formåede beboerne at blive enige om at etablere 4 stk. “ikke almene vandværker” fra gode boringer med et lavt indhold af nitrat. Hver boring må forsyne op til 9 husstande, og vandforeningerne er selvstændigt registrerede enheder. Hver forening drives af en valgt bestyrelse i henhold til egen vedtægt.

Nedenfor er vist kort over boringer og forsyningsledninger i Dall.