Kreaturhandler P. C. Frederiksen, Ll. Dallvej 30

P.C. Frederiksen, som havde anlagt en parallelvej til Lille Dallvej op til sin nu nedrevne gård (Lille Dallvej 30) lidt øst for byen, var foruden landmand også kreaturhandler, idet han tog dyr i kommission for egnens landmænd.

Disse dyr solgte han på Aalborg Kvægtorv, på tirsdage som slagtedyr, og om lørdagen som kreaturer til levebrug. PC var en meget retlinet og ærlig mand. Når han fik et dyr solgt foregik betalingen altid kontant. Pengene blev placeret i sit eget rum i den anseelige “harmonika” af en tegnebog, som han brugte.

Når han så senere på dagen afregnede til ejeren af det solgte dyr, så tog han hele indholdet af det specielle rum, og gav det til landmanden. Denne skulle så betale 5 eller 10 kroner i kommission. Direkte adspurgt hvorfor PC ikke på forhånd havde trukket kommissionen fra, svarede han: “Der skal være rene linjer”. Det var dengang en handel altid blev dokumenteret med et håndslag. Ingen kvittering eller moms beregning.

Samme PC havde i øvrigt som ung vundet et cykelløb fra Skagen til Aalborg, et udmærket eksempel på den råstyrke, han besad. Han var i besiddelse af et gevaldigt temperament, hvilket alle byens børn afprøvede hvert år nytårsaften.

PC var enkemand, og fik, som skik og brug var dengang, en husbestyrerinde. De blev aldrig gift, men på festtelegrammer til konfirmationer og lignende var der altid underskrevet “P.C. Frederiksen og Husbestyrerinde”.

Lille Dallvej 30 i P.C. Frederiksens tid

Kilde: Frederik Frederiksen, Falsgård