Lille Dallvej i flere spor

En af beboerne på Lille Dallvej, kreaturhandler P.C. Frederiksen, der boede på en nu nedlagt ejendom lidt øst for byen (Lille Dallvej 30), ville ikke fælle vej med bønderne ude fra Bette Dall. Derfor anlagde han sin egen vej helt nede fra landsbyen og op til sin gård – helt parallelt med den eksisterende. Sognets eneste ” to sporede” vej.

Vejen ud ad Dall mod øst havde oprindeligt et forløb i bunden af Korsdalen med nogle forgreninger, som kortet nedenfor viser. Dengang hed den østlige vej, Byvej. Den sydlige forgrening hed Drøvten, da den primært blev brugt til at drive kvæg på græs længere ude på Dall Hede.

Senere blev forbindelsen ud gennem Korsdal omlagt til et højere niveau i terrænet. Vejen ender ud cirka 2,5 km længere mod øst i Poulstrupvej. Midtvejs ligger en spredt bebyggelse, som i folkemunde blev kaldt “Bette Dall”.
Vejen burde derfor vitterlig være kaldet Bette Dallvej, men ved  kommunesammenlægningen endte det med det “fordanskede” navn: Lille Dallvej.

I Bette Dall var Dallgården oprindelig en noget større gård, som var blev udstykket i husmandsbrug og udflyttet fra dens tidligere beliggenhed lige nord for Østre Gadekær. Et af de oprindelige husmandsbrug fik navnet “Falsgård” efter en ejer i 1840èrne, som hed Christen Sørensen Falsen, som da havde tilkøbt en del ekstra jordlodder.

Også den nuværende ejer, Frederik Frederiksen, har udvidet jordarealet. Falsgård er i dag er et af de største landbrug i Aalborg Kommunes sydlige del.

Kilde: Frederik Frederiksen, Falsgård