Kristian Støvring

En mand med mange talenter

Siden 1918, hvor hans forældre købte gården Findelstrup, boede Kristian Støvring i Dall, hvor han også døde i 1971 i en alder af kun 65 år.

Han huskes af ældre Dall-borgere, som en selvlært altmuligmand, der med forhåndenværende materialer kastede sig ud i mange slags reparationer, både i landbrugsbedrifterne og i beboelserne.

Det formodes, at Kristian først flyttede fra Findelstrup i 1940èrne, da hans forældre afhændede gården. Derefter boede han resten af sit liv i det hus, som i dag har adressen: Dallvej 77.Der indrettede han et værksted, som den senere ejer, Svend Staal Axelsen, undrede sig over var meget lavloftet. Senere fandt han ud af, at det ikke var loftet, der var for lavt, men gulvet, som var for højt. Det bestod af årtiers mængder af gamle nitte-hoveder og sammenstampet jord. Støvring gjorde nemlig alt på gammeldags facon. Svejseværktøj anvendte han ikke.

Hans store mekaniske lidenskab var de vindmøller, som tidligere var opstillet ved mange gårde og brugt som drivkraft for kværn, hakkemaskiner, vandpumper mv., inden elmotorer vandt indpas ved alle landbrug.

Han benævnte sig selv mekaniker og kørte rundt på sin Mobylette knallert bl.a. for at reparere landbrugsmaskiner, vand, varme og afløb mv. Hans priser var ganske rimelige, hvilket ses af en regningskopi fra 1960 til Aage Simonsen, der fik lavet et helt badeværelse for 120,81 kr. Arbejdslønnen udgjorde 58 kr.

Det fortælles endvidere, at han ikke brød sig om de mørke timer, og at han derfor sov mest i dagtimerne. Besøgene hos sine kunder faldt sædvanligvis lidt før spisetiderne, da han også satte stor pris på at komme med til bords.

Kilde: Lokalhistorisk Forening, Vort Sogns Historie