Historier om Dall Kirke

Oprindelse og historier om kirken
Stenkirken er opført i sidste halvdel af 1100-årene eller i begyndelsen af 1200-årene. Kirkegården har fra gammel tid været indhegnet af et stendige, og selv om man i kirkeregnskabet for 1616-17 omtaler “kirkegårdsmuren”, er det nok blot et stendige, som nok er den slags mur, der tales om. Siden er diget blevet repareret utallige gange, og der er næppe mange urørte partier tilbage. På et tidspunkt, måske i 1500-årene, skal kirkegården være blevet udvidet mod vest.

Langs kirkegårdens østside gik en landsbygade, og før 1796 lå der også en gård her, således at kirken var omgivet af bebyggelse på de tre sider. Mod vest har kirkegården derimod altid grænset op til marker.I begyndelsen af 1600-årene omtales såvel kirkegårdsport som låge, men først i 1839 kan man med sikkerhed konstatere, at der ligesom nu var en port og en låge mod nord, samt endnu en låge mod syd. Portfløje og låger var af træ. De murede piller omtales først i slutningen af 1800-årene og er næppe meget ældre.

I 1887 blev kirkegården beplantet af Hedeselskabet, og der indførtes den ordning, at man kunne få et gravsted udlagt for 20 år, hvis man ville holde det fri for græs. Før den tid var kirkegården dækket af grønsvær, og gravene sås som tuer, den ene ved siden af den anden.

Græsset blev udnyttet af byens skolelærer, og porte og låger blev i 1791 låst hver søndag, så snart gudstjenesten var forbi. I 1880’eme avlede læreren hvert år to læs hø på kirkegården, hvor han desuden græssede får og køer. Dette sidste kan nok undre, for det var udtrykkeligt forbudt ved lov. Græsningen må være ophørt ved nyordningen i 1887, og i 1936 var man kommet så vidt, at man heller ikke ville have høns gående på kirkegården.

I 1918 blev det nødvendigt at anlægge flere gange, fordi det var blevet moderne at indhegne gravene med jerngelændere. Der havde hidtil været op til otte gravlængder mellem gangene, og på grund af de mange gelændere kunne det nu være vanskeligt at komme ind til de inderste gravsteder.

I 1939 blev der opført en kapelbygning på kirkegården. Den blev udvidet i 1977, men i 1991 blev det alligevel nødvendigt at opføre en ny og mere tidssvarende.

Kilder: Fremfundet til “Kend din by arrangement 7.9.2016”