Jomfruer og dødningehoved

Jomfruerne på Lille Dallvej

Førhen var det meget almindeligt, at enlige bønder ansatte en husbestyrerinde. Ofte udviklede det sig til nærmest ægteskabslignende forhold. Det fortælles, at en af disse, Kirstine Jensen, i mange år boede ved enkemanden PC.  De blev aldrig gift, men på festtelegrammer til konfirmationer og lignende var der altid underskrevet “P.C. Frederiksen og Husbestyrerinde”.

Hun var med til, – i folkemunde, at give den nuværende Lille Dallvej betegnelsen “Jomfrustien”. I begyndelsen af 1920èrne boede således tre ugifte frøkener på denne vej. Hvorvidt ugift også var lig med jomfru, må stå hen i det uvisse. Dog er det en kendsgerning, at mindst en af frøknerne, Kristine Lassen, der indtil 1970èrne boede i Bakkebo (nu Lille Dallvej 9) sagtens kunne have været rollemodel til Misse Møhge fra TV serien Matador.

Frederik Frederiksen, som er født og opvokset i Dall beretter således, at han hvert år til Mortensaften fik til opgave at hente Kristine Lassen til andesteg hos sine bedsteforældre. Hun var dårligt gående, og da hun “blidt” blev løftet og båret op ad trapperne til bedstefars hus, og senere retur samme vej, medførte det en række meget høje hvin. Deraf sammenligningen til Misse Møhge fra Matador.

Hun var datter af Bette Frantz Lassen, som var byens smed, og ernærede sig som håndgerningslærerinde, samt syede for folk i byen. Indtægterne herved var sikkert små, så hvert år fik hun fra Falsgård leveret tørv fra en gravning i nærheden af Østerå vest for byen.Det var igen Frederik, som ved denne tørvegravning fik en oplevelse, idet han der – i området hvor slaget mellem Skipper Clements bondehær og kongens lejetropper fandt sted – fandt et kranie.

Efter en gennemgribende vask i Østerå fremstod kraniet skræmmende flot som pynt på drengeværelset. Frederiks mor delte nu ikke sønnens begejstring, så en dag var drengeværelsets markante udsmykning fjernet, og brændt på komfuret i køkkenet. – Forhåbentlig var det en af lejesvendene, der gik op i røg !

Kilde: Frederik Frederiksen, Falsgård