Inventaret i Dall Kirke

Korbuekrucifikset
Det store krucifiks, der nu hænger på skibets nordvæg, er et korbuekrucifiks. Det var oprindeligt anbragt foran selve korbuen og på væggen ovenover.

Korsets nederste ende har været fastgjort til “korbue-bjælken”, som har hvilet på de to profilerede sten, der danner vederlag for buen. På bjælken har der på hver side af korset stået figurer af Maria og Johannes.

Det kan i vore dage synes ejendommeligt, at krucifiksgruppen har optaget så meget plads i korbuen, at man har måttet bukke sig for at komme fra skibet op i koret. Skellet mellem koret, som er præstens område, og skibet, som er menighedens, har tidligere været opfattet langt mere markant end nu. Menigheden havde dengang kun ved særlige lejligheder adgang til koret.

Under korbue-krucifikset stod der ofte et lægmandsalter, men om det har været tilfældet i Dall, ved man ikke. Korbue-krucifikser hører til kirkernes katolske periode, men ikke desto mindre blev de ofte siddende på denne plads til op i 1800-årene. Hvornår Dall kirkes krucifiks er flyttet over på væggen vides ikke.

Korbue-krucifikset er altså ligesom kvaderstensalteret og døbefonten et minde fra den katolske tid, men dets stil viser, at det er blevet skåret i periodens sidste del, nemlig omkring år 1500 eller i begyndelsen af 1500-årene.Andet inventar
Dall kirkes inventar stammer med få undtagelser fra restaureringen i 1886 og er udført af en af Aalborgs førende håndværkere på den tid, snedkermester J. Kleiss.

Aalborg Hospital havde dengang som kirkeejer ikke altid sørget lige godt for kirken. – Provsten beretter således i 1771, at den blev dårligere vedligeholdt end pastoratets to privatejede kirker, Ferslev og Volsted – men så i 1886 valgte man de bedst tænkelige folk til arbejdet.

Da kirken skulle restaureres i 1984, blev der fremsat forskellige ønsker om ændringer af kirkens indretning. Heldigvis blev det usædvanligt helstøbte, og smukke interiør bevaret som et vidnesbyrd om, hvor harmonisk man i 1880èrne kunne indrette et kirkerum.

Prædikestolen fra 1886 er af egetræ og har spinkle blomsterdekorationer af S. Simonsen. Den erstattede en ældre i renæssancestil. Indtil 1970 var kanten beklædt med rødt stof og guldfrynser.

Stoleværket blev i 1984 ombygget til behageligere siddestilling, men fremtræder øvrigt som ved opstillingen i 1886. Det ældre stoleværk var forsynet med låger til at lukke.

Før 1886 var der en lukket præstestol ved siden af alteret. Den blev ved restaureringen erstattet med en løs stol. I korets sydvesthjørne var der endvidere en lukket kirkesangerstol med årstallet 1652. Den blev fjernet i 1886, og kirkesangeren fik anvist en plads i skibets nye stolestader.

Tavlerne til salmenumre stammer ligeledes fra 1886. De erstattede nogle ældre, vistnok fra 1877. De første tavler var opsat omkring 1820.

I 1886 blev kirkens første kakkelovn sat i skibets nordvestlige hjørne, og der blev opsat bænkekister til brændsel i det nye våbenhus. I forbindelse med kirkens overgang til selveje i 1914 blev der afsat et beløb til fornyelse af kakkelovnen, men det skete vist først i 1952. Nu er hele kirken elektrisk opvarmet.

I 1810 fortæller præsten, at han ”i noget grus bag alteret” havde fundet en katolsk jemlysestage til 10 lys. I 1883 lå der en sådan stage til seks lys på kirkeloftet. Den er siden afleveret til Nationalmuseet.

I 1903 skænkede en mand i Dall de lysestager, der stadig sidder på stolegavlene. I 1911 blev lysekronen i skibet givet til kirken af sognets kvinder. Den var oprindeligt indrettet til levende lys. Først i 1945 fik kirken indlagt elektricitet.

Væglampetterne er fra 1963 og lysekronen i tårnrummet fra 1992.

I 1918 fik kirken et harmonium, bygget af P. Andresen & Co. i Aalborg. Pengene dertil var skaffet ved at udleje jagten i det meste af Dall sogn. Harmoniet var i begyndelsen anbragt i skibets nordøstlige hjørne, men blev siden flyttet til vestenden. I 1984 blev harmoniet solgt. I stedet anskaffedes et rigtigt orgel fra Jensen & Thomsens orgelbyggeri i Hillerød.

I 1951 blev der indført særkalke, og der blev anbragt en hylde til dem bag på alterskranken.

Præstetavlen er fremstillet i 1987 for penge, der blev skænket af håndværkerne ved kirkens restaurering i 1984.

Kilder: Fremfundet til “Kend din by arrangement 7.9.2016”