Gårdene i Dall, før og nu

Enkelte af de nuværende gårde i Dall kan dateres tilbage til middelalderen. Andre er opstået i forbindelse med udskiftningerne omkring år 1800 fra Findelstrup og Skudshale.

I 1950èrne var der i Dall 9 gårde, som alle dyrkede forskellige afgrøder på jorden – flere af disse havde også aftaler om levering af kartofler til Spritfabrikken i Aalborg. Dengang havde gårdene en varieret besætning bestående af heste, malkekøer, ungkvæg, svin, fjerkræ mm.

De 9 gårde, som dengang alle var kendt ved navne, eksisterer dog stadig på adresserne: Dallvej 63, Dallvej 64, Dallvej 65, Dallvej 70, Dallvej 75, Dallvej 80, Ll. Dallvej 14, Ll. Dallvej 48 og Ll. Dallvej 50.

I dag er det kun sidstnævnte, Ll. Dallvej 50, Falsgård, hvortil er tilkøbt en del jordarealer, som dyrker afgrøder på de dall`ske marker. Gårdens besætning består udelukkende af kødkvæg, der sendes på græs om sommeren.

De resterende gårde nu er beboet af familier med anden beskæftigelse.

Kilde: Lokalhistorisk Arkiv