Drabet på Vestergaard 22. juni 1626

Povl Christensen dræber Per Block med kniv

Lille Christen Povlsen, der var Herredsfoged til sin død i 1628, drev flere gårde, samt Nøvlingbro Vandmølle. Selv bosatte han sig på Vestergaard i Dall, og her fandt der den 22. juni 1626 en trist begivenhed sted.

Folkene i Vestergaard var netop bleven færdige med Gaardens høslet, og da de om Aftenen havde spist deres “nætter” og sad i stuen, sagde Christen til en af karlene, som hed Peder Block: “Jeg har lovet Søren Ibsen i Finstrup, at du skal gøre en dags slet hos ham. Kan du gå der ud i Morgen?”

Karlen sagde nej — og svor på, at han ikke vilde gå i byen og slå hø for fremmede folk. Herredsfogeden blev nu vred og sagde: “Vil du ikke gøre det, jeg beder dig om. Jeg giver dig kost og løn!” — men Per råbte atter nej og bandede ad sin Husbond.

Under dette optrin var fogedens søn, Povl Christensen kommet ind i stuen, og han prøvede at tale karlen til rette: “Du svarer altid min fader så ilde. Du tager en stor løn og kan vel nok gøre en dags gerning hos en dannemand, som vi igen kan have lån og magt af!” Per Block svarede: “Det angår ikke dig; det er jo ikke dig, jeg tjener. Hvorpå han sprang op fra bordet, ud på gulvet og gav Povl næveslag på næse og mund.

Så kom de i håndgemæng, hvorunder karlen trak sin Kniv og sårede Povl i venstre Underarm. Således forklarede Povl og hans Faders Folk i alt fald senere sagen i Retten. Men hvordan det nu var gået til, så endte striden med, at Povl kort efter stod med kniven i hånden, mens Per lå død på Gulvet.

Den dræbte hørte vistnok til den ansete Block-slægt fra Arden, og hans bror, Mikkel Pedersen Block og Peder Block, stævnede drabsmanden for Fleskum Herreds Ting. Otte sandemænd, blandt hvilke var Lars Kjeldsen og Jep Winther i Nøtten, erklærede den 19. Juli 1626 drabet for nødværge, og frikendte dermed deres herredsfogeds søn.

Øjensynligt var der noget muggent ved “nødværgedrabet”, thi Blockerne indankede sagen for Viborg Landsting, hvor dommen fra herredstinget blev omstødt. Sandemændene fra Fleskum Herred idømtes store Bøder. Den 29/7-1629 dømtes herredsfogedens søn, Povl Christensen, derfor fredløs.

Længe før den tid var den gamle herredsfoged afgået ved døden, men hans ansete slægt  kæmpede tappert for Povl og krævede at få sagen optaget på ny.
Den 5. November 1634 opnåede Povl et kongeligt beskærmelsesbrev (med frit lejde), så at han kunne komme hjem og indstævne sin sag for førstkommende Landsting.

Sagen synes dog igen at være gået ham imod; thi han forsvinder atter fra egnen. – Og i hans sted nævnes fra 1630 og senere en Inger Christensdatter blandt herredets selvejere på Vestergård. Hun er sikkert hans søster og var enke efter selvejerbonden Jakob Sørensen Kjærrulf i Østerhalne Fogedgaard.

 

Kilde: Kr. Værnfelt