Bosætning i Dall

De første beboelser i Dall
Østerådalen var tidligere en lang fjord fra Limfjorden mod syd. Det vides med sikkerhed, at området  øst for denne fjord op langs Korsdalen, hvor Dall er beliggende, har været beboet mindst siden 3000 år før vor tidsregning, idet der er fundet spor af køkkenmøddinger og jættestuer i sognet.

Kortet af stenalderhavet giver et indtryk af, hvordan Nordjylland oprindelig så ud, inden landet hævede sig til det nuværende niveau.

I  maj 1958 blev en velbevaret bronzealdergrav fundet på gårdejer Jens Kjeldsens jorder.

Landsbyen og Torp`ernes dannelse:
Omkring år 1000-1100 kristnedes egnen, og der blev bygget en lille trækirke omkring beboelsen i Dall.

Kort derefter blev der anlagt 3 udflyttergårde med navnene Fins Torp, Povls Torp og Findels Torp – navne, som fortsat eksisterer, men hvor “-torp” nu er erstattet med “-strup”.

Kilde: Kr. Værnfelt og Lokalhistorisk Forening