Dalls historie

Udgravninger og forskellige optegnelser viser, at der har været stor menneskelig aktivitet i Dall-området i flere tusinde år.
Igennem middelalderen er der god dokumentation for hvilke folk, der har haft deres udkomme i Dall, hvor de boede, og hvad der er sket i det lille samfund.
Alt dette kan man læse om på de mange sider i undermenuerne.

  1. Bosætning i Dall
  2. Dall i middelalderen
  3. Styrelsen af by og sogn
  4. Storbønder i Fleskum Herred og Dall
  5. Skipper Clement nær Dall, 16.oktober 1534
  6. Drabet på Vestergaard 16. juni 1626
  7. Utugt og hustrumord i 1705
  8. Bryllupstradition i gamle dage
  9. Lille Dallvej i flere spor

Et detaljeret kildemateriale er bl.a. fundet i gamle retsprotokoller og formidlet via den tidligere overlærer Kristian Værnfelts historier og beskrivelser om Himmerland og Dall Sogn.