Dalls skolefaciliteter

Skolestue på gården Vester Findelstrup
Den 23. januar 1739 kom Frederik den 6.`s skoleforordning, efter hvilken ethvert sogn, også på landet, skulle have egen skole. Nu fik Dall sin første skolemester eller skoleholder. Kirkelige forretninger blev på den tid fortsat varetaget af sognedegnen i Ferslev.

Embedet var absolut ikke af de fedeste. Derfor blev der arrangeret en ordning med en lille skolestue på Vester Findelstrup indbefattet kost og logi til læreren, som Dallboerne skulle deles om udgifterne til. Denne ordning bidrog i høj grad til at holde udgifterne på et minimum. Alligevel kunne der med mellemrum opstå uenigheder om bidragene.

Den ældste skolebygning i Dall
Som det fremgår af et kort over Dall By 1795 må der have været en skolebygning på matrikel 1 (Nu Lille Dallvej 19).

Denne skole må senere være blevet nedrevet – måske efter en brand – for i 1854 besluttede Sognerådet at bygge en skole på den tomme plads.

Dall gamle Skole
Sognerådet besluttede at ofre 794 rigsdaler til at bygge en skole på den ældste skolebygnings plads (Nu Lille Dallvej 19). 


Dall gl. Skole, fotografi 2014

Nye skolebygninger, Dallvej 79
Dall gamle Skole var i brug indtil udgangen af 1932, hvor en ny var bygget skråt over for kirken. Den afgående lærer, Niels Olesen, nåede lige at indvie den.Læreren, som pr. 1. januar 1933 blev ansat ved den ny skole, var den da 26 årige Knud Laurids Karlsmose, født i Ikast og dimitteret fra Nr. Nissum Seminarium i 1927. Han huskes stadig af flere ældre beboere i Dall.

Skolen i Dall fungerede indtil 1961, hvor undervisningen i kommunens 4 skoler blev samlet i Ferslev centralskole.

I en årrække derefter blev bygningen stillet til rådighed som forsamlingshus for områdets beboere.

Det viste sig imidlertid ikke holdbart, rent økonomisk. Så nu bor en børnefamilie i huset, hvorfra der også drives privat dagpleje.

Dallvej 79, hvor der tidligere var skole. Foto fra efterår 2018:

Kilde til gl. historie: Kr. Værnfelt