Dall Borgerforening

Dall Borgerforening (CVR-nummer: 35 61 99 76)
Bank: Jutlander Bank, reg.nr. 9809, kto. nr. 2073151654

Undermenuer til Dall Borgerforening

  1. Vedtægter, Dall Borgerforening
  2. Generalforsamling 2018
  3. Generalforsamling 2019
  4. Generalforsamling 2020
  5. Generalforsamling 2021
  6. Generalforsamling 2022
  7. Generalforsamling 2023
  8. Generelforsamling 2024
  9. Referat fra bestyrelsesmøde 4/3-2020

Dall Borgerforening blev etableret den 10. marts 1987. Anledningen til opstarten var gentagne problemer med afledning af overfladevand, der ofte oversvømmede Landsbyen, særligt i forbindelse med forårets tøbrud.

Borgerforeningen blev beboernes talerør i forhold til de kommunale myndigheder, og endvidere i kraft af medlemskaber i Samråd Syd og LAK (Landsbyerne i Aalborg Kommune).

En del fælles aktiviteter, bl.a. boldspil, loppemarkeder, forårs-, Skt. Hans- og sommerfester blev i løbet af 1990èrne og i starten af 00èrne afholdt på en fælles legeplads, som 2 grundejere havde stillet til rådighed i den østlige ende af byen. I takt med at 90èr generationen af børn blev voksne, benyttedes pladsen i mindre grad, og den er nu ikke længere tilgængelig.

Borgerforeningen har efterfølgende bidraget til fokus på og løsning af flere opgaver af fælles interesse. Her kan bl.a. nævnes indsats til at forbedre trafiksikkerheden vejene, renovering af sti over engen, støjgener fra motorvejen samt bekæmpelse af kæmpe bjørneklo mv.

Over en periode fra 2009-2014 var langt de fleste husstande i byen udfordret af, at nitrat i drikkevandet lå på et højere niveau, end Aalborg Kommune ville tillade. Efter et langt og sejt forløb lykkedes med en forbilledlig solidarisk indstilling at etablere 4 “ikke almene vandværker”, som nu leverer drikkevand af god kvalitet, hvert vandværk til maksimalt 9 forbrugere.

Det seneste større projekt for Dall Borgerforening er genskabelse af Østre Gadekær i centrum af byen. Dette nye samlingssted for børn og voksne indeholder bålhytte, shelters, borde/bænke, samt med areal til leg og spil mv. Arealet kan endvidere fungere som en primitiv lejrplads for alle, der vil nyde friluftslivet. Projektet er muliggjort med støtte fra Aalborg Kommunes pulje til forskønnelse i landdistrikterne.

På facebook oprettet en lukket gruppe, der hedder “Borgere i dall”. Godt 30 medlemmer i denne gruppe kan derfor på en nem og hurtig måde formidle aktuelle oplevelser og emner til landsbyens borgere.