Bryllupstradition i gl. dage

Af gamle landsbyskikke findes der ingen, der er specielle for Dall, men for Himmerland i helhed er der skik, der ikke er helt almindelig, nemlig det sceneri der udspillede sig, når der skulle være bryllup.

Når det var blevet bestemt, at der skulle være bryllup, blev der sendt en “be’-mand” og en “be’-kone” ud for at invitere gæsterne. At være “be’-mand eller -kone” var et hårdt job, da de skulle gå rundt og invitere alle gæsterne, og det var ikke ualmindeligt med 100 gæster.

Når de kom ind på en gård for at invitere, var det skik og brug, at “be’-konen” skulle have noget at spise, medens “be’-manden”skulle have en snaps. Nu kan man straks forstå, at hvis man skulle invitere mange på en dag, kunne det godt være besværligt at undgå forstoppelse og beruselse.Brylluppet foregik omkring alle-helgen, og grunden eller grundene hertil er meget forskellige. Det kunne for det første skyldes, at man så havde overstået efterårsslagtningerne og således havde føde i hus, og ligeledes skulle de mange gæster gerne have slagtningerne overstået, da de i forvejen skulle sende føde til brylluppet.

En anden grund var, at ægteskabet ofte skyldtes de unges nære og intime omgang med hinanden i sommertiden, så det mange gange var nødvendigt, at de blev gift, og endelig kunne man jo så passende komme ind i et nyt år, inden den forventede arving kom.

Som før omtalt var det besværligt at få samlet alle gæsterne, men når man så endelig var samlet, festede man også i tre dage i træk.

Kilde: Kr. Værnfelt