Billeder fra Dall 2020

Østre Gadekær

 

Skt. Hans Aften 23/6-2020

Billeder fra arbejdsdag 3/5-2020 samt Loppemarked 11/6-2020