Bestyrelsesmøde 4. april 2022

Referat fra møde hos Ole, mandag 4. april 2022:

Fælles arrangementer ved Østre Gadekær, indtil Skt. Hans 2022:

 • Lørdag 7. maj kaldes til Arbejdsdag. Vi har afsat tid mellem kl. 10-14. Der er ikke p.t. taget stilling til detaljeringsgraden, men almindelig oprydning, ukrudt, klipning af græs, flagstænger og flag vil være på tapetet, og muligvis skal træværket også have lidt olie. Så tag gerne nogle redskaber med.
  Borgerforeningen sørger for lidt at læske ganerne med samt kul og et par pølser fra grillen.
 • Tirsdag 24. maj kaldes til årlig generalforsamling med start kl. 19. Borgerforeningen byder på en øl/vand. Husk at årets kontingent på 200 kr. skal være betalt forinden for at opnå stemmeret.
 • Torsdag 2. juni kl. 18 opsættes telt til brug i weekenden.
 • Pinselørdag 4. juni har vi veteranbil-træf og loppemarked mellem kl. 9-16. Annie, Grete og Marianne modtager gode lopper til salg, hvorfra alle indtægter går til gadekærets drift og vedligehold. Landsbyens børn må gerne selv opstille deres boder og beholde alle indtægter herfra. Eventuelle loppestande fra veteranbil-træffet er velkomne mod en pladsleje på 50 kr.
  Vi forventer også at kunne sælge lidt pølser, øl/vand samt kaffe og kager, som vi modtager med tak fra de, der har lyst at præsentere deres gode bag.
 • Hans torsdag 23. juni. Indbydelsen udsendes senere. Fælles menu til rimelige priser forventes.

Konfirmation / Non-firmation

Der bliver god anledning til at fejre landsbyens børn/unge i maj måned. Borgerforeningen vil traditionen tro sende hilsner til dem på dagen, samt huske på at hejse flagene ved Østre Gadekær.

De unge mennesker, som det efter vore efterretninger drejer sig om, er:

 • Oscar, Lille Dallvej 17 (14/5)
 • Melissa, Lille Dallvej 11 (15/5)
 • Victoria, Dallvej 79 (15/5)
 • Karla, Dallvej 70 (21/5)

 

Toiletforhold

Ved Østre Gadekær er for ganske kort tid siden blevet opsat et hus – multtoilet med en 1.200 ltr. nedgravet opsamlingstank. Der er god udluftning og fin adgang dertil. Vi har opsat en beholder med håndsprit, men toiletpapir forventer vi, at de besøgene/rejsende selv medbringer. Når tanken er ved at være fuld, skal vi have fat i kloakservice for tømning.

Vi har søgt og fået tilsagn fra Aalborg Kommunes Landdistriktspulje, som vil dække op til 85% af de dokumenterede udgifter, og endelig har Spar Himmerland Fonden bevilget 5.000 kr. Vi forventer, at foreningens egen udgift kan holdes på godt 5.000 kr.

Processen hertil har derudover omfattet landzonetilladelse og byggetilladelse. Det koster også i gebyr til kommunen, og for at det ikke skal være løgn, så er der nu dumpet en faktura ind for at kommunen tinglyser dette anlæg, allerede før det er blevet færdigmeldt.
Men mon ikke dette hus også bliver et gode for landsbyen.

Ejendomsskat vedrørende Østre Gadekær

Staten er i gang med at teste et IT-system til udrulning af nye vurderinger af landets ejendomme. Det skal naturligvis også bruges af kommunerne til opkrævning af grundskatter.
Matriklen 7n blev i 2021 endelig udstykket til Dall Borgerforening, og det bevirkede, at der pludselig dumpede en vurdering af arealet ind på 5,6 mio. kr. Med udgangspunkt i en maksimal grundskatteloftsværdi på 1,8 mio. kr. sendte kommunen derfor borgerforeningen en regning for 2022 på 48.573,66 kr.
Det var jo helt vildt, også eftersom købesummen for arealet kun er tinglyst med 1 Kr.  Ved kontakt til Vurderingsstyrelsen er det nu lykkedes indtil videre at få vurderingen ændret. Den nye skattebillet viser nu kun et beløb på 0,03 kr., som trods alt ikke opkræves.

Det er imidlertid aldrig til at vide i hvilken retning systemerne fremover får lov at sætte kursen. Så derfor er det nu planen, at Dall Borgerforening søger generel fritagelse i henhold til ejendomsskattelovens § 8 litra b og c. Vore argumenter vil være, at der er tale om en plads, som i forvejen er støttet af kommunen, anvendes rekreativt og er egnet til friluftsliv, bl.a. for børn og unge. Forinden bliver vi nødt til at finpudse foreningens vedtægter, så der ikke kan være tvivl om, hvorvidt vort formål er almennyttigt og velgørende. Dette vil der blive arbejdet på til en vedtagelse på generalforsamlingen.

Andehus

Gadekæret er pænt fyldt op med vand efter februar måned, og det nyder et par ænder også. De har været her tidligere, men vi vil gerne gøre det mere attraktivt for dem at være her med et flydende hus. Huset er lige blevet købt og leveret. Så nu skal vi blot have det placeret midt i søen.

På cykel mellem Dall-Villaby-Dall-Ferslev

Vi har i efteråret sendt brev til den daværende rådmand Hans Henrik Henriksen for at holde ”gryden i kog” omkring sommerens evalueringsrapport. Men derfra har vi ikke modtaget svar, formentlig fordi andre presserende emner pludselig overtog dagsordenen i den forvaltning.

Vi vil nu forsøge med en kontakt til nuværende rådmand, som tidligere var skolerådmand.

Eventuelt

Af andet, som blev drøftet var bl.a.

 • Mulig interesse for fællesleje af en motoriseret havetromle til græsplæner, herunder også til at jævne gadekærsgræsset.
 • flis af grene til udlægning under buske ved Gadekæret og i haver.
 • Fart gennem byen. Det er bemærket, at folk har vældig travlt, især i morgentimerne og hen på eftermiddagen. Det er ikke betryggende, da der er en del børn, som også bevæger sig langs vejene. Der er en del gennemkørsel i Dall på en rute Visse-Svenstrup, men også flere lokale har ofte en lidt for tung fod på speederen. Forslag til mulige initiativer modtages gerne.