Beboere i Dall gamle Skole

Om beboere i Dall gamle Skole (Lille Dallvej 19)

Jens Jespersen, der allerede fungerede som lærer og kirkesanger flyttede ind i Dall gamle skole, da den stod færdigbygget i 1857. Han var født i 1814 i Lihme Sogn, Viborg Amt, og virkede i stillingen til op i 1880èrne.

Til skolen hørte ca. 4 tdr. land god jord i nærheden, samt en hedelod 1/8 mil borte. Optegnelserne viser, at lærer Jespersen i 1877 havde 3 køer. 6 får samt fik en brændselsydelse på 21.000 tørv. Embedets samlede reguleringssum var på 1.212 kr. årligt.

Peder Pedersen (Sjælland) blev den næste lærer og kirkesanger. Han var født  i 1859 i Rold Sogn, Aalborg.

Det berettes, at Sjælland altid havde brændevinsflasken og ølkanden stående på bordet, så det var let at  tage til, når der kom besøg. Sjælland blev imidlertid tvunget til at tage sin afsked i 1898, fordi han holdt for meget af en anden mands kone.

Flertallet af befolkningen var dog ikke generet deraf , for de havde altid set et stort lys i Sjælland. Han forstod at holde taler til begravelser og fødselsdagsskåltaler, der kunne behage deres forfængelighed. De var godt opdragne i at holde gilder med god æde og drikke  – især det sidste. Et fødselsdagsgilde begyndte som regel kl. 3 om eftermiddagen og varede til den lyse morgen.

Lærer Niels Olesen, født 1. januar 1865 i Øster Hornum og uddannet ved Ranum Seminarium bestred herefter lærer- og kirkesangerjobbet i perioden 1898 til 31. december 1932. Han var således den sidste lærer, der fungerede i Dall gamle Skole inden den ny skole, Dallvej 79, kom i brug og fungerede indtil 1961.

Det berettes, at han, som de fleste lærere, praktiserede gammeldags konsekvens pædagogik, samt en form for erhvervsorienteret undervisning. Øretæverne sad løst, og så lod han eleverne forestå flytning af sine fire køer, – i skoletiden naturligvis. Han havde i tidens løb erhvervet en del jorder, som han drev sammen med sin skole.

Da skolen blev nedlagt, købte han ejendommen med 6 tdr. jord land af kommunen for 7.500 kr. Her boede familien til 1936, hvor ejendommen, inklusive hans besætning og inventar vurderet til 4.000 kr., blev solgt for i alt 12.000 kr.

Fiskehandler Jacob Røge købte skolen. Han kørte rundt med sine fisk på en Long John cykel. Kattene kunne høre, når han var på vej, og de var altid klar til at spise fiskehovederne, når de blev smidt på jorden. Marie Røge, fiskehandlerens kone, var fra Silkeborg, og sagde altid, at hun kom “dier nier fra”.

I det store hus boede også lejerne, Per Jensen med fem børn samt Svend Pedersen og Nora med tre børn. Så dengang var der liv og glade dage, – en vand-is kostede blot fem ører i 1950èrne. hos landsbyens købmand, Christian Madsen og hans kone Valborg, der boede på Dallvej 62.

Kjeld Hyrup, som næsten blev “lyst i band”!
I nyere tid fra 1980-2014 boede Kjeld og Deborah Hyrup i nr. 19.

I 1980èrne stod et par store træer så tæt på huset, at rødderne i stormvejr vibrerede hele fundamentet, som bestod af kampesten. Træerne skulle derfor fældes, og da det ene træ ville falde ned tværs over vejen, måtte vejen jo spærres i nogle timer. Kjeld havde korrekt opsat skiltning i begge ender af Lille Dallvej, og fældningen blev sat i værk St. Bededag om formiddagen, lige før kirketiden.

Længere oppe ad vejen, i nummer 60, boede dengang et ældre ægtepar, Gerda og Asger Brohus. De svigtede aldrig kirken. Men denne St. Bededag måtte Brohus, der altid gassede sin Opel Kadett voldsomt op, vende bilen før nr. 19. Det kostede naturligvis en stor omvej til Dall Kirke. Så de gik formentlig glip af præstens første velsignelse den dag.
Herefter varede det mange år, inden Brohus igen hilste på Kjeld.

Kilder:
Vort Sogns historie, Frederik Frederiksen, Falsgård, samt Ole Nielsen, der var nabo til Kjeld