Annexgården og Pastor Fog

Annexgården – og pastor Fog:
I den katolske tid fungerede Annexgården (Dallvej 70) som præstegård, men efter reformationen blev gården drevet af fæstebønder, som skulle svare tiender til sognekaldet.

Annexgårdens fortsatte tilknytning til kirken betød, at præsten i Ferslev skulle have staldplads til hestene og et værelse til omklædning til rådighed, når gudstjenesten forrettedes ved Dall Kirke. Denne ret blev senest udnyttet af pastor Fog under 2. Verdenskrig.

Pastor Fog-Christensen var fra 1920 og i ca. 40 år en bemærkelsesværdig præst i sognet. Det fortælles, at han blev kaldt “hønsepræsten”, fordi han også drev et hønseri og solgte æg under sloganet “FRISKE FROKOSTÆG FRA FOG FERSLEV”.

En vintersøndag i snestorm var han ankommet til kirken godt pakket ind i sin mælkeslæde, men han havde desværre glemt kirkeskoene. I stedet havde han sine brandrøde gummistøvler på under gudstjenesten. Han undskyldte sig over for et menighedsrådsmedlem, som dog med jysk sindighed svarede: “Det da er godt at se, at præjsten er klædt på efter vejret”.

Fog var flittig til at besøge ældre og syge sognebørn – også efter, at de var rejst uden for sognet. En gammel kone fra Dall var således kommet på aftægt ved sin søn i Nibe, og da pastoren besøgte hende udbrød hun: “A hår osse ligget og bedt til Vor Herre, at præjsten ville komme”. Hvortil Fog skulle have svaret: “Det var da osse noget at belemre Vor Herre med, når der hænger en telefon der”.

Der er mange flere historier om pastor Fog i årsskrifterne “Vort Sogns Historie”.

Kilde: Lokalhistorisk Arkiv