Alteret i Dall Kirke

Alteret hører til kirkens oprindelige inventar og er ligesom kirkebygningen opført af granitkvadre.I en af de kvadre, der dannede alterbordspladen, var der i overensstemmelse med katolsk skik en lille fordybning, dækket af en stenflise. Det er en såkaldt helgengrav, som var beregnet til at rumme relikvier, dvs. rester af en helgen, hvortil kirken var indviet, men vi ved ikke mere, hvem det var.

I 1808 indberettede præsten, at der under stenflisen var fundet ”en del hvid sand og noget kul og deri et stykke ben, nok et stykke af et ribben, samt underst en liden æske af kobber, hvori et lidet ben, nogle stumper af hostier, samt et stykke træ indsvøbt i brokade. Helgengraven med indholdet findes i dag i Nationalmuseet.

Granitkvadrene i alteret har fra gammel tid været skjult, dels af et træpanel, dels af tekstiler. Det nuværende panel er fra 1886, medens tekstilerne er blevet udskiftet mange gange både før og siden. I 1791 bestod de af et nyt manchesterdække (en slags fløjl) med guldgaloner og på alterbordet en drejlsdug med kniplinger. Den nuværende alterdug er taget i brug i 1994.

Altertavlen består af en egetræsramme med et maleri af A, Dorph fra 1886. Anton Laurids Johannes Dorph (1831-1914) var dengang en meget populær maler, og med en produktion på over 50 alterbilleder er han måske den herhjemme, der har lavet flest. Hans korsfæstelsesbillede i Dall er enkelt og smukt.

På alterbordet står to messinglysestager fra 1859. Alterkalken er fremstillet i 1631 af Hans Hansen Holm i Aalborg. Den blev bekostet af en mand i Ferslev med bidrag fra Niels Christensen og Maren Larsdatter i Dall Vestergård.

Kilder: Fremfundet til “Kend din by arrangement 7.9.2016”