Velkommen til Dall

Dall er en landsby ca. 9 km syd for Aalborg. 


Dall med nærmeste omegn består kun af ca. 30 husstande beboet af omkring 75 personer. Landsbyen er beliggende i Dall Sogn og indgår i Aalborg Kommune.

Dall Borgerforenings formål med denne hjemmeside er at informere om forskellige emner – såvel historiske som aktuelle – som kan have interesse både for områdets beboere, men også for tilrejsende og andre, der ønsker at vide lidt mere om denne lille plet på landkortet.

Tidligere lå landsbyens gårde og huse centreret omkring kirken og et tidligere Østre Gadekær. I 2017 blev der taget initiativ til at genskabe en del af gadekæret med henblik på at forskønne landsbyen og skabe et naturligt samlingssted.
Billedet nedenfor viser det nye Østre Gadekær set fra Dallvej.Detailforretninger i Dall hører nu til i en længst svunden tid. De findes dog i rigt mål i Svenstrup og Aalborg City Syd, ca. 3 km fra Dall. Landsbyen har flere selvstændige erhvervsdrivende. Det er virksomheder inden for landbrug, hestepension, transport, handel, autoværksted, malervirksomhed og private dagplejere. Derudover er og har været lidt hobbyvirksomhed med bl.a. biavl og vindyrkning.

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.